Obrane završnih radova - Prijediplomski Radiološka tehnologija

Ime i prezime 
studenta
Termin i mjesto
obrane
Naziv teme
Marin Marković 01. 03. 2024. u 14:00
Informatička učionica PAK
MRA vs MSCT angiografija mozga
Maria Božić 28. 09. 2023. u 08:00
dvorana Z3F - E406
Vrste paramagnetskih kontrastnih sredstava kod MR
Klara Kapitanović 28. 07. 2023. u 10:00 
Zavod za nuklearnu medicinu I
Scintigrafija somatostatinskih receptora u obradi neuroendokrinih tumora
Eli Barišić 25. 07. 2023. u 09:00
PAK SEMINARSKA 2
Uloga radioloških slikovnih metoda u dijagnostici akutnog apendicitisa
Lucijan Štrljić 21. 07. 2023. u 09:00
dvorana Z3F - E405
Umjetna inteligencija u područjima radiologije
Ivana Đerek 17. 07. 2023. u 14:00 
dvorana PAK učionica
Radiofarmaci kod PET-a
Petra Mimica 14. 07. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E406
CT detektor s brojačem fotona
Jelena Teklić 14. 07. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E406
Usporedba između MRI dojke i kontrastne mamografije
Petra Kujundžić 14. 07. 2023. u 11:40
dvorana Z3F - E406
Primjena umjetne inteligencije kod magnetne rezonancije koljena
Jelena Martinović 14. 07. 2023. u 11:05
dvorana Z3F - E406
Tehnološka usporedba magnetne rezonancije 3T i 7T u oslikavanju mozga
Martina Katić 13. 07. 2023. u 8:00
dvorana PAK Seminarska 2
Patološka vaskularizacija u tumorima mozga: radiološke i funkcionalne značajke te mogućnosti liječenja