Obrane završnih radova - Prijediplomski Sestrinstvo

Ime i prezime 
studenta
Termin i mjesto
obrane
Naziv teme
Antonia Pavković 28. 03. 2024. u 11:00
dvorana Z3F - E406
Epidemiološka obilježja i problemi u zdravstvenoj njezi bolesnika liječenih na jedinici koronarne skrbi KBC Split 
Martina Mihojević 20. 03. 2024. u 11:00
dvorana Z3F - F401
Nikotinska ovisnost kod pacijenata oboljelih od šizofrenije u akutnoj fazi i stabilnoj remisiji 
Ante Velić 26. 02. 2024. u 11:30
dvorana Z3F C.4.3
Učestalost bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava liječenih u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije 
Tanja Vilić 05. 02. 2024. u 10:00
vijećnica SOZS-a
Aktivnosti medicinske sestre kod bolesnika s politraumom: prikaz slučaja
Darija Krajina
31. 01. 2024. u 11:00 
vijećnica SOZS-a
Učestalost intervencija u pedijatrijskoj populaciji u periodu prije i za vrijeme Covid -19 pandemije u zavodu za hitnu medicinu Splitsko -dalmatinske županije
Kristina Marina Zuban 25. 01. 2024. u 09:30
vijećnica SOZS-a
Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od glioblastoma
Pavka Begić 21.12.2023. u 10:30
dvorana Z3F C.4.3
Zdravstvena njega djeteta s Rasmussenovim encefalitisom
Marijana Čarija 18. 12. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - F401
Bolesti uzrokovane streptokokom grupe A: pojavnost i javnozdravstveni značaj u vrijeme pandemije COVID-19
Marija Hrga 14. 12. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - E405
Stavovi psihijatrijskih djelatnika i ostalih zdravstvenih djelatnika prema pacijentima oboljelih od mentalnih bolesti
Katarina Jurić 12. 12. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E406
Poremećaji hranjenja i pretilost u školskoj dobi i adolescenciji tijekom Covid 19 pandemije
Mirko Klišanin 23. 11. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - E405
Epidemiološka obilježja bolesnika liječenih od akutnih psihijatrijskih stanja u periodu prije i za vrijeme COVID-19 pandemije u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
Mila Jadrić 23. 11. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E406
Zdravstvena njega bolesnika koji boluju od Alzheimerove bolesti
Anita Botić 14. 11. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E406
Potrebe za zdravstvenom njegom korisnika Centra za rehabilitaciju osoba s posebnim potrebama
Marijana Merćep 30. 10. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E405
Uloga medicinske sestre u Neinvazivnoj ventilaciji u liječenju kronične respiracijske insuficijencije s prikazom slučaja
Antoneta Tonia Šantić 30. 10. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - E405
Uloga medicinske sestre u biološkoj terapiji kod astme s prikazom slučaja
Ivana Matić 23. 10. 2023. u 13:30
dvorana Z3F - E405
Važnost sestrinske skrbi u liječenju bolesnika oboljelih od atrijske fibrilacije
Andrea Repanić 13. 11. 2023. u 11:00
dvorana Z3F - E406
Uloga medicinske sestre pri biopsiji jetre
Božena Mišković 11. 10. 2023. u 09:00
dvorana Z3F E-406
Sestrinska skrb djetetea s akutnim apendicitisom - prikaz slučaja
Ivana Kero 05. 10. 2023. u 10:00
dvorana Z3F C.4.3
Sestrinska skrb bolesnika s akutnim bubrežnim zatajenjem
Matea Liović 05. 10. 2023. u 12:00
dvorana Z3F C.4.3
Zdravstvena njega djeteta sa febrilnim konvulzijama
Anđela Delić 04. 10. 2023. u 14:00
vijećnica SOZS-a
Opravdanost uvođenja genetskog probira uvealnih melanoma u KBC Split (HTA- eng. Health Technology Assesment)
Josipa Ćosić 04. 10. 2023. u 11:30
dvorana Z3F - E405
Uloga medicinske sestre u kabinetu za kontaktne leće
Ana Mandić 03. 10. 2023. u 11:30
dvorana Z3F - E405
Aktivnosti medicinske sestre u skrbi bolesnika podvrgnutih postupku transkateterske implantacije aortnog zaliska
Anamarija Boban 03. 10. 2023. u 11:00
dvorana Z3F - F401
Aktivnosti medicinske sestre pri zbrinjavanju bolesnika s ventrikularnim aritmijama
Anđela Radman 03. 10. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E405
Sestrinska skrb hitnog psihijatrijskog bolesnika u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći
Ivana Rinčić 03. 10. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E406
Doniranje organa i religijska načela
Antonija Radić 03. 10. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E406
Zdravstvena skrb bolesnika nakon ingestije antifriza, prikaz slučaja
Antonija Milin 03. 10. 2023. u 08:30
dvorana Z3F - E405
Zdravstvena skrb bolesnika na ECMO uređaju u jedinici intenzivnog liječenja kardiokirurških bolesnika
Ivana Jukić 02. 10. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E405
Zdravstvena njega djeteta sa akutnim opstruktivnim bronhitisom
Viktorija Bartulović 02. 10. 2023. u 09:45
dvorana Z3F - F401
Usporedba stavova pacijenata oboljelih od shizofrenije prema terapiji s obzirom na akutnu fazu bolesti i stabilnoj remisiji
Adrijan Zogaj 29. 09. 2023. u 15:00
PAK Seminarska 2
Pristup pacijentu sa dijabetičkom polineuropatijom
Ivan Mihovilović 29. 09. 2023. u 14:00
PAK Seminarska 2
Posebnosti skrbi za bolesnike oboljele od amiotrofične lateralne skleroze
Petra Domjanović 29. 09. 2023. u 11:00
dvorana Z3F - E406
Sestrinska skrb djeteta s s Hirschsprungovom bolesti
Gabrijela Krajina 29. 09. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E406
Zdravstvena njega u nefrektomiranog bolesnika i moguće sestrinske komplikacije
u usporedbi klasične i laparoskopske operacije
Ana Lukin 28. 09. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E406
Promicanje zdravlja kroz radne aktivnosti
Mira Kovačić 28. 09. 2023. u 12:30
dvorana Z3F - E406
Proces zdravstvene njege kod bolesnika s tuberkulozom pluća
Ana Kaćunko 28. 09. 2023. u 12:30
dvorana Z3F - E405
Primjena slikovnice u zdravstvenom odgoju djece i pripremi djeteta za medicinsku intervenciju
Iva Žeko 28. 09. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - E405
Psihološke smetnje u post COVID 19 oboljelih
Mariana Validžić 28. 09. 2023. u 11:00
dvorana Z3F - E405
Smjernice u zdravstvenoj njezi bolesnika oboljelih od ciroze jetara: pregledni rad
Petra Dragušica 28. 09. 2023. u 10:00
dvorana Z3F C612
Utjecaj hipertenzije na kvalitetu života
Julija Brdar 27. 09. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - E406
Sestrinska skrb bolesnika kod operativnog zahvata po Dixonu
Monika Kojić 27. 09. 2023. u 09:00
dvorana Z3F - E406
Utjecaj društvenih mreža na percepciju vlastitog tijela u učenika srednjih zdravstvenih škola nastavnog programa za medicinsku sestru opće njege-medicinskog tehničara opće njege u Splitu i Sinju
Snježana Milas 26. 09. 2023. u 12:30
dvorana Z3F - E405
Aktivnosti medicinske sestre tijekom zbrinjavanja politraumatiziranog dijeteta na Hitnom kirurškom prijemu
Maja Dragaš 26. 09. 2023. u 12:10
dvorana Z3F - E406
Sestrinska skrb u trudnice sa Covid 19 infekcijom na venovenskoj kontinuiranoj izvantjelesnoj  membranskoj oksigenaciji, prikaz slučaja
Vana Dominović 26. 09. 2023. u 11:00
dvorana Z3F - E406
Važnost edukacije kardiokirurških instrumentarki o protetičkim srčanim zaliscima 
Jelena Strukan 26. 09. 2023. u 11:00
dvorana Z3F - E405
Zdravstvena njega bolesnika s disekcijom aorte
Barbara Renić 26. 09. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - F401
Sestrinska skrb bolesnika kod ubrzanog oporavka nakon kirurškog zahvata 
Jelena Tokić 26. 09. 2023. u 10:00
Pedijatrija Knjižnica
Zdravstvena njega djeteta s traheostomom

Jelena Filipović-Grčić 26. 09. 2023. u 09:00
dvorana Z3F - E405
Zadatci medicinske sestre kod oboljelog od karcinoma pluća
Nives Božić 26. 09. 2023. u 08:00
dvorana Z3F - E406
Aspekt sestrinske skrbi kardiokirurških bolesnika s infektivnim endokarditisom
Andrea Žamić 25. 09. 2023. u 15:30
dvorana Z3F - E406
Sestrinska skrb u liječenju dojenačkih hemangioma
Ivona Hržić 25. 09. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E405
Povezanost kvalitete sna i akademskog uspjeha studenata zdravstvenih studija 
Mateo Mandarić 25. 09. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - E405
Povezanost kvalitete sna i pretjeranog korištenja pametnih telefona kod studenata zdravstvenih studija
Mirta Mišlov 25. 09. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E405
Cijepljenje protiv Covid-19 bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji u razdoblju od 2020.-2022.
Ana Livaja 22. 09. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E405
Edukacijski značaj medicinske sestre/tehničara u razvoju pozitivnog zdravstvenog ponašanja kod predškolske djece 
Damira Bekavac 22. 09. 2023. u 13:00
dvorana PAK
Zdravstvena njega pacijenta s epistaksom
Josipa Šabić 22. 09. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E406
Utjecaj sestrinske skrbi na kvalitetu života bolesnika s Multiplom sklerozom
Lana Graovac 21. 09. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - E405
Aktivnost medicinske sestre edukatora u poznavanju mehanizma djelovanja i nuspojava oralnih antihiperglikemika
Anamarija Jakelić 21. 09. 2023. u 11:00
dvorana Z3F - E406
Doprinos osobnih karakteristika i suosjećanja prema pacijentima razinama medicinskih sestara/tehničara
Antea Šustić 21. 09. 2023. u 10:15
dvorana Z3F - E406
Osobne kvalitete i psihološke vještine medicinskih sestara/tehničara
Jadran Stegić 20. 09. 2023. u 13:30
dvorana Z3F - F401
Uloga medicinske sestre/tehničara u diferencijalnoj dijagnozi boli u prsima
Dijana Dugeč 20. 09. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E405
Sestrinska skrb za oboljelog od moždanog udara nakon postupka trombektomije: Prikaz slučaja
Ivana Varjačić 20. 09. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E406
Sestrinska skrb za oboljelog od miastenije gravis tijekom i nakon postupka plazmafereze
Ana Biuk 20. 09. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - c43
Neurološka disfagija kod oboljelih od Parkinsonove bolesti
Anđela Burić 20. 09. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - F401
Utjecaj burnout-a na kvalitetu procesa zdravstvene njege
Ana Barać 20. 09. 2023. u 11:30
dvorana Z3F - E406
Aktivnosti i uloga medicinske sestre u edukaciji bolesnika i obitelji nakon moždanog udara
Ana Matković 20. 09. 2023. u 11:00
dvorana Z3F - E405
Promjene u kvaliteti društvenog i poslovnog života kod pacijenata nakon totalne laringektomije
Ivana Mihaljević 20. 09. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - E405
Edukacijski značaj medicinske sestre/tehničara u pravilnoj prehrani osoba treće životne dobi
Klara Jureta 20. 09. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - F401
Znanje odbojkašica i odbojkaša o kardiopulmonalnoj reanimaciji
Martina Vujević 20. 09. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E406
Proces zdravstvene njege kod bolesnika s opeklinama trećeg i četvrtog stupnja
Anđela Duvnjak 20. 09. 2023. u 09:00
dvorana Z3F - E405
Edukacijski značaj medicinske sestre/tehničara u timu obiteljske medicine
Ivana Parčina 15. 09. 2023. u 11:00
dvorana Z3F -E405
Znanja studenata prijediplomskog studija sestrinstva o ekspozicijskom incidentu, prevenciji i mjerama nakon nastanka
Marija Marin 19. 09. 2023. u 13:00
Knjižnica Zavoda za kirurgiju
Sestrinska skrb u novorođenčeta sa hipertrofičnom stenozom pilorusa - prikaz slučaja
Duje Bugarin 15. 09. 2023. u 09:00
dvorana Z3F -E406
Specifičnosti sestrinske dokumentacije kod bolesnika oboljelog od dijabetesa
Ana Marija Podrug 14. 09. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - E405
Sestrinski problemi nakon operacije slijepog crijeva kod djece
Tomislava Maleš 13. 09. 2023. u 11:00
dvorana Z3F - E405
Aktivnosti medicinske sestre od trijaže do hospitalizacije bolesnika s akutnim abdomenom
Ivan Jurić 12. 09. 2023. u 13:30
dvorana Z3F - E405
Zdravstvena njega pacijenta s preboljelim cerebrovaskularnim inzultom
Branimir Pavlinović 11. 09. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - E406
Načini rada i kompetencije medicinske sestre/tehničara perfuzionista: pregledni rad
Lara Beović 08. 09. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - E405
Kvaliteta života studenata s obzirom na korištenje slobodnog vremena
Matea Tabain 08. 09. 2023. u 11:00
dvorana Z3F -E406
Promocija pro-socijalnog ponašanja tijekom pandemije Covid 19 
 Matea Boras 08. 09. 2023. u 10:00
dvorana Z3F -F401
Specifičnosti trijaže na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu 
 Ira Lovrin 08. 09. 2023. u 09:00
dvorana Z3F -E406
Poremećaji hranjenja i pretilost u ranoj dječjoj dobi 
Mario Pranjić 05. 09. 2023. u 11:30
dvorana Z3F - E405
Incidencija moždanog udara u pre-COVID-19, COVID-19 i post COVID -19 razdoblju u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije 
Anđela Jagnjić 30. 08. 2023. u 9:30
dvorana Z3F - E406
Aktivnosti medicinske sestre u prevenciji stigmatizacije psihijatrijskih bolesnika: presječna studija
Kristina Grbavac 28. 07. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - F401
Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od aneurizme torakalne aorte liječenog endovaskularnim postupkom
Katarina Matić 28. 07. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - E406
Zdravstvena njega pacijenata s osteogenesis imperfecta
Klara Kapitanović 28. 07. 2023. u 10:00
dvorana Zavoda za nuklearnu meidicinu I
Scintigrafija somatostatinskih receptora u obradi neuroendokrinih tumora
Maja Lukić 28. 07. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - F401
Aktivnosti medicinske sestre u prevenciji karijesa u djece školske dobi
Matea Taslak 28. 07. 2023. u 09:00
dvorana Z3F - E406
Stavovi i uvjerenja roditelja o cijepljenju djece i sklonost oklijevanju pri donošenju odluke o cijepljenju
Ivica Jurić 28. 07. 2023. u 08:30
Klinika za kirurgiju - Knjižnica
Sestrinska skrb u djeteta sa suprakondilarnim prijelomom nadlaktične kosti - prikaz slučaja
Josip Nosić 28. 07. 2023. u 08:00
Biblioteka ORL
Uloga medicinske sestre / tehničara u postoperativnom zbrinjavanju bolesnika nakon parcijalne laringektomije
Ana Jerić 27. 07. 2023. u 11:30
dvorana Z3F - E406
Edukacija bolesnika i obitelji oboljelog od pneumotoraksa
Petra Markić 27. 07. 2023. u 11:00
dvorana Z3F - E405
Zdravstvena njega bolesnika s prijelomom kuka
Matea Guć 27. 07. 2023. u 10:45
dvorana Z3F - F401
Perioperacijska sestrinska skrb za bolesnika s ozljedom kralježnice
Fani Ivanović 27. 07. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - E406
Sestrinska skrb kod bolesnika s višeorganskim resekcijama u zdjelici - serija slučajeva
Analucija Rašić 27. 07. 2023. u 09:00
dvorana Z3F - E405
Planiranje zdravstvene njege kod bolesnika s tumorom mozga
Zorica Bosančić 26. 07. 2023. u 12:30
dvorana Z3F - F-401
Usporedba klasične i minimalno invazivne zamjene aortalnog zaliska
Jelena Tadić 26. 07. 2023. u 11:30
dvorana Z3F - E406
Uloga medicinske sestre u zdravstvenoj njezi novorođenčeta ekstremno niske porođajne mase - prikaz slučaja
Kristina Ugrin 26. 07. 2023. u 10:30
dvorana Z3F - E405
Aktivnosti medicinske sestre u prijeoperacijskoj pripremi oboljelog od karcinoma kolona
Silvana Buzov 26. 07. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - F-401
Aktivnosti medicinske sestre i zdravstvena njega nedonošČeta u neonatalnim intenzivnim jedinicama
Anđelka Jazidžija 25. 07. 2023. u 13:00
dvorana Z3F - F401
Aktivnosti medicinske sestre u primjeni enteralne prehrane u bolesnika nakon operacije karcinoma želuca 
Gabrijela Skoko 25. 07. 2023. u 12:30
dvorana Z3F - F401
Sestrinska skrb za bolesnika s aneurizmom abdominalne aorte: Prikaz slučaja
Jelena Šunjić 25. 07. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - E405
Sestrinska skrb za bolesnika s traumatskom ozljedom jetre
Karla Lipanović  25. 07. 2023. u 08:30
Klinika za kirurgiju - Knjižnica
Uloga medicinske setre u perioperacijskoj pripremi bolesnika kod videotorakoskopije (VATS)
Marija Gavran  24. 07. 2023. u 12:30
dvorana Z3F - E406
Sestrinska skrb kod hospitaliziranih bolesnika sa srčanom aritmijom
Ana Vladislavić  24. 07. 2023. u 12:00
dvorana Z3F - E406
Uloga medicinske sestre/tehničara u radu s hemodijaliziranim bolesnikom
Gabriela Glavaš  24. 07. 2023. u 10:00
dvorana Z3F - E405
Učestalost povećanog rizika za sarkopeniju kod pacijenata oboljelih od shizofrenije s obzirom na akutnu fazu bolesti  i fazu remisije
Branka Modrić 14.04. 2023. u 11:20
dvorana Z3F - E406
Mentalno zdravlje medicinskih sestara tijekom pandemije COVID-19: pregledni rad