Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2020.Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću ODLUKU o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2020. godini.