Dr. sc. Daniela Šošo, dr. med., održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, dana 26. siječnja 2023. godine u 14:30 sati u zgradi Tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split, u učionici C612, na VI. katu zgrade.