Lada Stanišić, mag. med. biochem., održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u nastavno zvanje naslovnog predavača, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana medicinska biokemija, dana 10. studenog 2022. godine u 8:30 sati u zgradi Tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split, u učionici E-406, na IV. katu zgrade.