Dr. sc. Jelena Bošnjak, dr. med., održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija, dana 21. listopada 2022. u 16:15 sati u zgradi Tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split, u učionici F-407, na IV. katu zgrade.