Dr. sc. Domagoj Marković, dr. med. održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina, dana 19. srpnja 2022. godine u 11:00 sati u zgradi Tri fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split, u predavaonici F-401, na IV. katu Zgrade.

Tema nastupnog predavanja je "Zatajivanje srca".

Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Marković