adresa:
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Ruđera Boškovića 35
P.P. 464
21000 Split

e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
UPRAVA:
 
Prof. dr. sc. Stipan Janković
V.d. pročelnika
Telefon: 021 564 816
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  
Izv. prof. dr. sc. Ante Obad
Pomoćnik pročelnika za znanost i međunarodnu suradnju
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić
Pomoćnica pročelnika za nastavu
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Doc. dr. sc. Ivanka Marinović
Pomoćnica pročelnika za poslovanje i nastavne baze
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Ljubica Žunić, dipl. iur., univ. spec. iur.
Tajnica Odjela
Pomoćnica pročelnika za pravne poslove
Telefon: 021 564 803
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Sanja Poljak, mag. oec.
Tajnica pročelnika
Telefon: 021 564 800
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
SLUŽBENICE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 
Ljubica Žunić, dipl. iur., univ. spec. iur.
Marija Kulić, dipl. iur.
 
SLUŽBA ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE
 
Marija Kulić, dipl. iur.
Voditeljica službe kadrovskih i općih poslova
Telefon: 021 564 805
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
 
Voditeljica odsjeka za računovodstvene poslove
Marica Pavić, struc. spec. oec
Telefon: 021 564 802
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 STUDENTSKA REFERADA
 
Jadranka Vrsalović, dipl. iur.
Voditeljica studentske referade
Telefon: 021 564 808
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Anita Jukić, up. pravnik
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Telefon: 021 564 806
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Jelena Blažević, bacc. oec.
Referent u studentskoj službi
Telefon: 021 564 807
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
IT SLUŽBA
 
Ana Šarić Gudelj, mag. ing. comp.
Sistem inženjerka
Telefon: 021 564 815
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
ERASMUS KOORDINATOR
 
Mario Podrug, mag. med. techn., asistent
Telefon: 021 491 805
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
POVJERENIK ZA STUDENTE S INVALIDITETOM
 
Vesna Antičević, doc. dr. sc., klinički psiholog
Telefon: 021 564 818
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
KNJIŽNICA
 
Diana Barić Krželj, prof. phil. et soc., dipl. bibl.
Knjižničarka
Telefon: 021 564 810
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dodatne informacije