U skladu s Pravilnikom o izradi i obrani završnog i diplomskog rada na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija (u nastavku: Odjela):

  • student temu završnog/diplomskog rada odabire i prijavljuje u razdoblju od 1. veljače pa najkasnije do 30. lipnja tijekom svoje posljednje godine studiranja
  • u rokove za pregled završnih/diplomskih radova kao i rokove za obranu završnih/diplomskih radova ne uzima se razdoblje od 15. srpnja do 30. kolovoza tekuće godine
  • studenti mogu dogovoriti s mentorom temu rada koja ne mora biti već unaprijed dostavljena od strane nastavnika
  • jedan nastavnik u jednoj akademskoj godini može biti mentor najviše petorici studenata
  • mentor za izradu završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju može biti nastavnik u nastavnom ili znanstveno nastavnom zvanju koji izvodi nastavu na preddiplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu te nastavnik u suradničkom zvanju s doktoratom znanosti
  • mentor za izradu diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnik u nastavnom zvanju s doktoratom znanosti koji izvodi nastavu na preddiplomskom ili diplomskom studiju na Odjelu
  • mentor može biti i nastavnik s druge visokoobrazovne sastavnice koji sudjeluje u nastavi na Odjelu, u kojem slučaju ostali članovi Povjerenstva moraju biti nastavnici Odjela
  • u Povjerenstvu za obranu diplomskog rada, barem jedan član Povjerenstva mora biti zaposlenik Odjela
  • student može kao sumentora predložiti nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju koji ne sudjeluje u izvođenju nastave na Odjelu, uz obrazloženu zamolbu Stručnom vijeću. U slučaju uvažavanja prijedloga, Stručno vijeće će za mentora imenovati nastavnika Odjela u znanstveno-nastavnom zvanju, a za sumentora potvrditi predloženog nastavnika.