Doc. dr. sc. Daniela Šupe - Domić
Uprava Pomoćnik pročelnika Odjela za nastavu
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Odsjek za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
  • skrbi o urednom odvijanju nastavnog procesa i odgovoran je za izvršenje programa nastave;
  • rukovodi Povjerenstvom za razredbeni postupak;
  • rukovodi i usklađuje rad Službe za studentske poslove;
  • rješava molbe studenata u prvom stupnju;
  • podnosi izvješće iz djelokruga svojega rada pročelniku i Stručnom vijeću;
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik i Stručno vijeće.
V. d. pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
Pročelnik Katedre za radiološku tehnologiju
Pročelnik Odsjeka za sestrinstvo
Pročelnik Katedre za sestrinstvo
Tajnica Odjela
Pomoćnik pročelnika Odjela za pravne poslove
Služba za zaštitu podataka
Tajnica pročelnika Odjela
Voditeljica studentske referade
Voditeljica ispostave za studentska pitanja
Referent u studentskoj službi
Voditeljica službe za kadrovske i opće poslove
Služba za zaštitu podataka
Služba za informatičko-računarske poslove
Voditeljica odsjeka za računovodstvene poslove
Zamjenik Pročelnika Odjela
Pomoćnik Pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
Pomoćnik pročelnika Odjela za nastavu
Pročelnica Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Pomoćnik pročelnika Odjela za poslovanje i nastavne baze
Zamjenica pročelnika Odsjeka za sestrinstvo
Zamjenica pročelnika Katedre za sestrinstvo
predavač
Pročelnik Odsjeka za primaljstvo
Zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo
predavač
Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju
Zamjenik pročelnika Odsjeka za radiološku tehnologiju
Pročelnik Odsjeka za fizioterapiju
Pročelnik Katedre za fizioterapiju
Zamjenica pročelnika Odsjeka za fizioterapiju
Zamjenica pročelnika Katedre za fizioterapiju
Zamjenica pročelnice Odsjeka za medicinsko - laboratorijsku dijagnostiku
Zamjenica pročelnika Katedre za primaljstvo
predavač
Zamjenica pročelnika Katedre za radiološku tehnologiju
Zamjenica pročelnice Katedre za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku
Pročelnica Katedre za društveno – humanističke znanosti
Povjerenik za studente s invaliditetom
Zamjenica pročelnice Katedre za društveno – humanističke znanosti
Erasmus koordinator
asistent
Katedra za fizioterapiju
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za radiološku tehnologiju
Katedra za primaljstvo
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
Katedra za primaljstvo
Katedra za fizioterapiju
Katedra za društveno humanističke znanosti
viši predavač
Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku