Redoviti i izvanredni studenti koji su položili sve ispite, obvezni su do 15. rujna 2020. dostaviti dokaz o uplati upisnine (svi studenti) i školarine (svi izvananredni studenti i redoviti ukoliko imaju troškove školarine) na poveznicu koja će biti dostavljena preko predstavnika studenata.

Redoviti i izvanredni studenti, koji će položiti preostale ispite na trećem i četvrtom ispitnom roku, obvezni su dostaviti dokaz o uplati upisnine i školarine najkasnije do 24. rujna 2020. godine na poveznicu koja će biti dostavljena preko predstavnika studenata.

Kao dokaz o uplati može se dostaviti uplatnica/preslika izvršenog platnog naloga s Internet bankarstva. 

Studenti koji nisu prethodno dostavili studentski indeks u Studentsku referadu, trebaju ga što prije dostaviti (osobno ili putem pošte).

Troškovi upisa u višu godinu studija (upisnina) iznose 350,00 kn. Uplata se vrši na račun SOZS-a IBAN: HR0524070001100578938, model 02, poziv na broj 720, svrha doznake „upisnina za ak. god. 2020./21.“

Uplate školarine potrebno je napraviti na račun SOZS-a IBAN: HR0524070001100578938, model 02, poziv na broj 720, svrha doznake „školarina za ak. god. 2020./21.“

Iznos školarine koji redoviti studenti plaćaju prema broju ostvarenih ECTS-a nalazi se u priloženoj Odluci o participaciji studenata u troškovima studija za akademske godine 2019./20., 2020./21. i 2021./2022.nema rezultata...