Natječaj i popratna dokumentacija za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih diplomskih studija Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu objavljen je na poveznici http://ozs.unist.hr/studenti/upisi/diplomski-studijski-programi

Obrazac prijave pristupnici mogu preuzeti na web stranici, a sva potrebna dokumentacija dostavlja se isključivo poštom od 1. rujna 2020. do 14. rujna 2020. godine na adresu:
SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Ruđera Boškovića 35
p.p. 464
21000 Split
S naznakom: Diplomski sveučilišni studij


nema rezultata...