Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu provodi potrebne aktivnosti u svezi organiziranja izvođenja preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo kao izvanrednog studija.

Izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo moći će upisati osoba sa završenom srednjom školom u trajanju od najmanje četiri (4) godine i s najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na poslovima iz područja zdravstvene njege. Kandidati će se rangirati na temelju srednjoškolskog prosjeka pristupnika (prosjek ocjena na kraju godine sva četiri razreda srednje škole, izražen na tri decimale).

Studij će trajati tri godine, a školarina za svaku godinu studija iznosi 9.600,00 kn uz mogućnost plaćanja na tri (3) rate.

Predviđena je upisna kvota od 60 izvanrednih studenata po akademskoj godini, a studij će se izvoditi uz uvjet upisa 60 studenata.

O svemu ćemo izvijestiti detaljnije nakon provedbe procedure na Sveučilištu u Splitu.


nema rezultata...