nema rezultata...
Poštovani studenti,

u nastavku su termini i predavaonice u kojima se održava dekanski rok u ponedjeljak 03. 10. 2022.

Patofiziologija 08:00 sati A117 MEFST (Zgrada A)
Anatomija 14:00 sati PAK
Zdravstvena njega odraslih 1 09:40 sati E-405 Zgrada tri fakulteta
Zdravstvena njega 13:00 sati Laboratorij kliničkih vještina za sestrinstvo - Zgrada tri fakulteta
Oftalmologija 11:30 sati KBC Firule Klinika za očne bolesti