Pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu donosi Odluku o raspisu izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Izbori će se održati dana 30. lipnja 2022. godine na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u vremenu od 8 do 20 sati, u vijećnici SOZS-a, na V. katu Zgrade tri fakulteta.nema rezultata...