Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, kao nositelj provedbe nacionalnoga istraživanja EUROSTUDENT VIII., obavještava da je započelo najopsežnije istraživanje ekonomskih i socijalnih uvjeta života studenata.

EUROSTUDENT je međunarodni projekt i istraživanje o kvaliteti studentskoga života čiji je cilj prikupiti podatke o socijalnoj dimenziji visokoga obrazovanja u državama članicama Bolonjskoga procesa. Pokrenut je u svrhu unapređenja socijalne dimenzije visokoga obrazovanja i postizanja strateških ciljeva kao što su dostupnost, uključivost i pristupačnost visokoga obrazovanja.

Istraživanje se provodi u svim zemljama Europskoga prostora visokoga obrazovanja, a u Republici Hrvatskoj Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi istraživanje u suradnji s istraživačkim timom Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Specifičnosti ovogodišnjega istraživanja su pitanja koja žele oslikati iskustva iz protekloga razdoblja u kojem se studiranje odvijalo sa smanjenim opsegom kontakata s profesorima, ali i s kolegama studentima.

U istraživanju mogu sudjelovati svi studenti koji studiraju u ovom semestru. Pozivamo vas da se uključite u ovo korisno istraživanje i podijelite ovu informaciju sa što većim brojem studentskih udruga i pojedinaca.

Uključivanje je moguće putem individualizirane poveznice koja se šalje studentima ili putem poveznice na stranici projekta www.eurostudent.hr (AAI pristup).


nema rezultata...