Sandra Kuzmičić, dr. med. održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Fizikalna medicina i rehabilitacija dana 24. listopada 2019. u 15,15 sati u prostorima KBC Split, Križine, 6. kat, velika predavaonica.