Poštovani studenti, Obavještavamo Vas da je nastava za sve sveučilišne preddiplomske studijske programe planirana na način da završi najkasnije do 15. srpnja 2020. godine kako bi se svim redovitim studentima omogućilo neometano korištenje prava na subvencioniranu prehranu i subvencionirano stanovanje te pravovremenu prijavu na sudjelovanje u natječaju za raspodjelu mjesta u studentskim domovima.