Dr. sc. Anet Papazovska Cherepnalkovski, dr. med. održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija, dana 30. srpnja 2020. u 12 sati u predavanici Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split. Tema nastupnog predavanja je: „Neonatalni respiratorni distres sindrom: novosti vođenja i terapije“.
nema rezultata...