Znanstveno-nastavne ustrojbene jedinice

Pročelnik Odsjeka za sestrinstvo

Doc. dr. sc. Fabijan Čukelj

Pročelnik Odsjeka za primaljstvo

Prof. dr. sc. Deni Karelović

Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju

Doc. dr. sc. Krešimir Dolić

Pročelnik Odsjeka za fizioterapiju

Doc. dr. sc. Dinko Pivalica

Pročelnik Odsjeka za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Doc. dr. sc. Daniela Šupe Domić

Dodatne informacije