• Pročelnik Odjela
  • Kolegij Odjela
  • Zamjenik Pročelnika Odjela
  • Pomoćnik Pročelnika Odjela za nastavu
  • Pomoćnik Pročelnika Odjela za znanost i međunarodnu suradnju
  • Pomoćnik Pročelnika Odjela za poslovanje i nastavne baze
  • Pomoćnik Pročelnika Odjela za pravne poslove

Dodatne informacije