• Tajnik/ca Odjela
  • Tajnik/ca Pročelnika Odjela
  • Služba za studentske poslove
  • Služba za kadrovske i opće poslove
  • Služba za financijsko-računovodstvene poslove
  • Služba za informatičko-računarske poslove

Dodatne informacije