Studentska pitanja

Poštovane kolegice i kolege,

kako ste u više navrata do sada, tijekom posljednje dvije godine pojedinačno ili grupno tražili odgovore na gore iznesena pitanja, to sam kao pročelnik sveučilišnog Odjela imao potrebu o
tome obavijestiti Stručno vijeće kako. bismo donijeli odgovarajuću odluku koja bi bila odluka ista za ista ili slična pitanja svim studentima sveučilišnog Odjela zdravstvenih studija. U tu svrhu prije sjednice Stručnog vijeća zatražili smo mišljenje studentske referade te sve provjerili u pravnoj službi sveučilišnog Odjela zdravstvenih studija.

Nakon što smo upoznali Vijeće s Vašim pojedinačnim ili grupnim pitanjima (kolegica Martina Juračić u ime fizioterapije, kolegica Ana Matoš u ime radioloških tehnologa, itd.), te nakon kraće rasprave na Vijeću zaključeno je kako slijedi:

 1. Uprava OZS-a jednako kao i Stručno vijeće u potpunosti razumiju probleme naših studenata vezano za prijenos ECTS bodova i moguća preklapanja turnusa prilikom prenošenja bodova s niže na višu akad. godinu.
 2. Međutim, studentima je poznato da su sva ova pitanja regulirana Pravilnikom o studiranju i sustavu studiranja na sveučilišnom Odjelu zdravstvenih studija te drugim aktima Sveučilišta u Splitu.
 3. Slijedom konkretnih pitanja studenata Fizioterapije i Radiološke tehnologije možemo ustvrditi kako još nemamo odluku o uvjetima upisa studenata u 2014./2015. godine koju donosi Senat prije početka akad. godine, kao niti odluku o upisu u redovnu tzv. 4.-u godinu studiranja (čija cijena ovisi o odluci Senata Sveučilišta u Splitu).
 4. U svakom slučaju prema našim spoznajama studenti neće platiti ništa (ako bude takva odluka Senata Sveučilišta u Splitu) ili će platiti samo ne položene ECTS bodove, odnosno
  predmete koje prenose u tzv. 4.-tu akad. godinu. Ovdje je važno napomenuti da prema sada važećim odrednicama studenti zadržavaju sva prava i obveze redovitih studenata.
 5. Što se tiče diplomskih/završnih radova, stav je potpuno nepromijenjen, odnosno studenti ne mogu upisati završni rad ukoliko postoji neupisani predmet iz 3. god studija, zbog kojeg bi se studenti mogli dovesti u situaciju gubitka prava školovanja ukoliko je ne položeni predmet s 3. godine ne položi u prvoj godini u kojoj su ga upisali, dakle niti u 4. roku jer bi to već bila druga godina u kojoj bi se upisao predmet završni rad u kojem bi slučaju izgubili pravo studiranja zbog predmeta ne položenog u dvije akad. godine (napomena: završni rad nosi 10-11 ECTS bodova).
 6. Sve gore navedeno studentima je bilo transparentna predočeno prije upisa preddiplomskih sveučilišnih studija (ili su s time bili u cijelosti upoznati), a tako je bilo i ranije na stručnim studijima dok su se isti izvodili na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Za napomenuti je još da isti sustav i danas vrijedi za studente Medicinskog fakulteta, odnosno na svim sastavnicama Sveučilišta u Splitu na kojima se izvodi turnusna nastava (što može biti razlogom preklapanja turnusa i nemogućnosti ostvarenja određenih studentskih želja).

Na upite studenata o regulaciji pripravničkog staža, Stručno vijeće Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija je ovo pitanje razmatralo na istoj sjednici održanoj 25. travnja 2014. te zaključilo sljedeće:

 1. U planovima i programima svih studijskih smjerova OZS-a satnicom i sadržajem koncipiran je program bez potrebe za pripravničkim stažem (4600 sati nastave, prema Direktivi 36/2005 EU), što Europa priznaje našim studentima (a recipročno i RH europskim zemljama koje imaju isti obujam satnice, što se obostrano dokazuje saplementom diplome).
 2. Prema trenutno važećim aktima RH,  Zakonom regulirane profesije u RH su sve profesije iz područja biomedicine i zdravstva (dok su Direktivom EU za automatsko priznavanje kvalifikacija zakonom regulirane profesije Sestrinstvo i Primaljstvo, što znači da ostale profesije u drugim državama EU idu u postupak izjednačavanja vrijednosti kvalifikacije u nadležnim ENIC/NARIC uredima Ministarstva znanosti tih zemalja).
 3. U RH prema trenutno važećim propisima pripravnički staž zdravstvenih profesija reguliran je zakonskim aktima Ministarstva zdravlja RH. Tim aktima određeno je vrijeme trajanja staža, plan i program staža, mjesto održavanja, te plaćanje /ne plaćanje staža, dakle potpuno izvan ingerencija sustava visokog obrazovanja odnosno MZOS-a (pa i našeg sveučilišnog Odjela zdravstvenog studija).

 

Napomena: Na studentske upite u svezi dopusnica za izvođenje naših studijskih smjerova pogledajte mrežnu stranicu OZS-a, podizbornik „Dokumenti“!

 S poštovanjem.

 

Pročelnik:

Prof.dr.sc. Stipan Janković

Dodatne informacije