Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Medicinsko laboratorijska dijagnostika za ak. god. 2019./2020.:

Literatura

ISPITNI ROKOVI ZA I. GODINU STUDIJA

ISPITNI ROKOVI ZA II. GODINU STUDIJA

ISPITNI ROKOVI ZA III. GODINU STUDIJA

 

1.godina

 

2. godina

Tjelesna i zdravstvena kultura (raspored)

3. godina

 

Dodatne informacije