MISIJA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Misija Odjela zdravstvenih studija je uspostavljanje suvremenog edukacijskog sustava zasnovanog na jasno definiranim očekivanim ishodima studiranja (outcome-based education), kao i na znanstveno dokazanim spoznajama (evidence-based education). Stečena znanja, vještine i odlike će omogućiti zdravstvenim radnicima da učinkovito odgovore na sve potrebe pacijenata i osiguraju im sigurnu, kompetentnu i etičnu zdravstvenu skrb.

VIZIJA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Kvalitetni studijski programi

Sveučilišni i stručni studijski programi su modularno organizirani za sve godine i smjerove studija, sukladno načelima Bolonjske deklaracije. Nastavni planovi predmeta izrađeni su prema kvalifikacijskim standardima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira usklađenim s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Ishodni profil ovako osmišljenog programa je zdravstveni profesionalac sa širokom intelektualnom osnovicom koja omogućuje ispravno kliničko odlučivanje, koji raspolaže svim potrebnim kliničkim vještinama koje mu omogućuju samostalno izvršavanje svih procedura u svakodnevnoj praksi. Od niza novousvojenih stavova najvažnija je svijest o nužnosti cjeloživotnog učenja i o etičkoj dimenziji profesije, po kojoj se ona razlikuje od svih drugih zanimanja.

Međunarodni ugled

Edukacijski programi su kompatibilni i usporedivi s EU standardima te zasnovani na jasno definiranim novostečenim kompetencijama kao krajnjim ishodima studiranja. Ovakav pristup rezultirat će priznavanjem diplome splitskog Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija od strane nadležnih nostrifikacijskih agencija u drugim europskim državama, te će osigurati mogućnosti zapošljavanja u cijelog regiji.

Služenje zajednici, samoodržanje i samofinanciranje

Redovitim obrazovnim i istraživačkim aktivnostima potrebno je stalno unaprjeđivati kvalitetu života i zdravlja ljudi u zajednici. Osmišljavanjem, kreiranjem i provođenjem novih gospodarsko-zdravstvenih projekata jačat će socijalna dimenzija akademske djelatnosti Odjela u zajednici, uz znatno veće mogućnosti samofinanciranja i samoodržanja.

Dodatne informacije