Važne obavijesti

Sandra Kuzmičić, dr. med. održat će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Fizikalna medicina i rehabilitacija dana 24. listopada 2019. u 15,15 sati u prostorima KBC Split, Križine, 6. kat, velika predavaonica.

OBAVIJEST

Od 22. listopada 2019. do 05. prosinca 2019. (utorkom i četvrtkom u popodnevnim satima) na Ekonomskom fakultetu u Splitu održati će se BESPLATAN program edukacije pod nazivom „Zimska škola: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama“.  Program edukacije organizira Ekonomski fakultet u suradnji s Gradom Splitom u sklopu međunarodnog projekta "Shaping fair cities“. Polaznici programa mogu biti studenti svih sastavnica Sveučilišta u Splitu (poslijediplomski, diplomski ili više godine preddiplomskog studija) kao i druga zainteresirana javnost, a dvoje najboljih polaznika će imati osiguran odlazak na edukaciju u Bolognu (veljača 2020.) uz pokrivene sve troškove.

Talk and Grow by UNIST je ciklus predavanja za studente u organizaciji Sveučilišta u Splitu na kojima će gostovati niz uspješnih, poznatih i cijenjenih osoba iz različitih područja. 

Dodatne informacije