Važne obavijesti

Temeljem Odluke Vlade RH, Klasa 602-04/12-01/01, Ur. broj: 5030104-12-1 od 17. svibnja 2012. pravo na punu subvenciju u troškovima studija imaju svi redoviti studenti koji po PRVI puta upisuju prvu godinu studija. Sukladno tome, studenti koji upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, upisuju ga bez subvencije i dužni su platiti puni iznos participacije.

U prilogu navedene studente, od kojih su neki dostavili brojeve telefona/mobilnih uređaja na koje nisu dostupni, ovim putem molimo neka se žurno jave u referadu Odjela radi reguliranja svojih prava i obveza.

Popis studenata

Nastava za studente svih preddiplomskih studijskih programa započinje 1. listopada u 8:00 sati u Velikoj predavaonici na 5. katu Sveučilišne knjižnice, Ruđera Boškovića 31, Split.

Upis u treću godinu stručnog studija SESTRINSTVO za studente koji su položili sve ispite na drugoj godini će se obavit 21.09.2012. u 9:30 sati na trećem katu Sveučilišne knjižnice. Studenti sa sobom trebaju ponijeti indeks u kojem trebaju biti upisane sve ocjene i donijeti potvrdu o uplati od 400,00 za troškove upisa.

Upis u treću godinu stručnog studija SESTRINSTVO za studente koji nisu položili sve ispite na drugoj godini ili ponavljaju treću godinu će se obavit 26.09.2012. u 11:00 sati na trećem katu Sveučilišne knjižnice. Studenti sa sobom trebaju ponijeti indeks u kojem trebaju biti upisane sve ocjene i donijeti potvrdu o uplati od 400,00 za troškove upisa i uplaćenoj visini školarine razmjerno položenim ECTS bodovima po odluci Sveučilišta u Splitu.

 

Upis u treću godinu stručnog studija FIZIOTERAPIJA za studente koji su položili sve ispite na drugoj godini će se obavit 25.09.2012. u 9:30 sati na trećem katu Sveučilišne knjižnice. Studenti sa sobom trebaju ponijeti indeks u kojem trebaju biti upisane sve ocjene i donijeti potvrdu o uplati od 400,00 za troškove upisa.

Upis u treću godinu stručnog studija FIZIOTERAPIJA za studente koji nisu položili sve ispite na drugoj godini ili ponavljaju treću godinu će se obavit 26.09.2012. u 11:00 sati na trećem katu Sveučilišne knjižnice. Studenti sa sobom trebaju ponijeti indeks u kojem trebaju biti upisane sve ocjene i donijeti potvrdu o uplati od 400,00 za troškove upisa i uplaćenoj visini školarine razmjerno položenim ECTS bodovima po odluci Sveučilišta u Splitu.

Odluka o cijeni školarina

 

Dodatne informacije