Dr. sc. Svjetlana Karabuva, dr. med., održat će nastupno predavanje za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija

 

                       dana 24. studenog 2017. u 13 sati

                     u zgradi Tri fakulteta, u učionici Odjela E405 , na IV. katu.

                                   Tema nastupnog predavanja je:

                    ,,Infekcije središnjeg živčanog sustava"

 

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija te Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. se. Boris Lukšića, prof.dr.se.BorisDželalije i prof.dr.se.DeniKarelovića.

Dodatne informacije