___

Stranica je u izradi...

Javni poziv

JAVNI POZIV
za podnošenje prijave za izbor šefova katedri za razdoblje od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2018.


Temeljem Odluke Stručnog vijeća Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu od dana 7. srpnja 2016., pokrenut je postupak za izbor šefova katedri za razdoblje od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2018., i to:

  1. Katedra za sestrinstvo
  2. Katedra za fizioterapiju
  3. Katedra za radiološku tehnologiju (obavljen izbor!)
  4. Katedra za primaljstvo
  5. Katedra za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
  6. Katedra za društveno-humanističke znanosti

Sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija( čl. 36. – 38.), za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Članovi katedre su nastavnici, znanstvenici i suradnici, koji izvode nastavu s minimalno 40 norma sati godišnje unutar te katedre i obavljaju znanstveno-istraživački rad iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Šefa  katedre biraju tajnim glasovanjem članovi katedre, a odluka se donosi većinom nazočnih članova katedre.
Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela.
Šefovi katedri u sadašnjem mandatu moraju sazvati sastanak svoje katedre na kojemu će razmotriti prijave kandidata s programima rada koji moraju biti protokolirani minimalno dva dana prije termina održavanja sjednice katedre, provesti postupak tajnog glasovanja za predloženika ili predloženike koji istaknu kandidaturu te dostaviti zapisnike na protokol u tajništvo Odjela do 6. rujna 2016. kako bi Stručno vijeće dalo mišljenje o kandidatima.

 
Pročelnik:

Doc. dr. sc. Ante Obad, s.r.

Poziv za upis 2. generacije Programa postakademskog zapošljavanja

Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zagrebu objavljuju POZIV za upis 2. generacije studenata Programa postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti u akademskoj godini 2015./2016. Cilj Programa je osposobljavanje studenata za pokretanje i vođenje gospodarskih i drugih subjekata i povećavanje opće sposobnosti za zapošljavanje/samozapošljavanje nakon završenog studija.
 
Pravo prijave ostvaruju studenti preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija.  Pravo upisa Programa, pod jednakim uvjetima, ostvaruje 30 studenata Sveučilišta u Splitu i 30 studenata Sveučilišta u Zagrebu.
 
Prvi modul Programa izvodit će se putem radionica LJETNE ŠKOLE koja započinje 11. srpnja 2016. godine i traje do 22. srpnja 2016. godine. Tijekom modula studenti će se upoznati s poduzetničkim vještinama i načinom razmišljanja, usvajati vještine identifikacije i analize poslovnih prilika, kao i osnove pravnog okvira poduzetničkog poduhvata i poslovanja.
 
LJETNA ŠKOLA održat će se u Splitu, u prostorima Sveučilišne knjižnice, Ulica Ruđera Boškovića 31.
Za studente kojima je nužno osigurati smještaj i prehranu u Splitu, isto će biti osigurano u jednom od studentskih domova Studentskog centra u Splitu.
Za sve polaznike koji zadovolje uvjete iz Poziva PROGRAM JE BESPLATAN.
 
 Prijave se predaju do 29. lipnja 2016. godine putem mrežnih stranica Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu, poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Splitu, Livanjska 5, 21 000 Split, Hrvatska, s naznakom: Prijava po Pozivu na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016.
 
Dodatne informacije i obrazac za prijavu možete vidjeti na mrežnim stranicama unist.hr.

Dodatne informacije