---

Natječaj za cjeloživotno obrazovanje:  

http://ozs.unist.hr/images/cjelozivotno/Natjecaj_cjelozivotno.pdf

 

Obrazac prijava za cjeloživotno obrazovanje:

http://ozs.unist.hr/images/cjelozivotno/Obrazac_prijava_za_cjelozivotno.pdf

 

Brošura cjeloživotno obrazovanje:

http://ozs.unist.hr/images/cjelozivotno/Brosura_cjelozivotno_ucenje.pdf

Javni poziv

JAVNI POZIV
za podnošenje prijave za izbor šefova katedri za razdoblje od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2018.


Temeljem Odluke Stručnog vijeća Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu od dana 7. srpnja 2016., pokrenut je postupak za izbor šefova katedri za razdoblje od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2018., i to:

  1. Katedra za sestrinstvo
  2. Katedra za fizioterapiju
  3. Katedra za radiološku tehnologiju (obavljen izbor!)
  4. Katedra za primaljstvo
  5. Katedra za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
  6. Katedra za društveno-humanističke znanosti

Sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija( čl. 36. – 38.), za šefa katedre ili njegova zamjenika može biti izabran nastavnik Odjela u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju, koji izvodi nastavu iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Članovi katedre su nastavnici, znanstvenici i suradnici, koji izvode nastavu s minimalno 40 norma sati godišnje unutar te katedre i obavljaju znanstveno-istraživački rad iz predmeta koji su u sastavu katedre.
Šefa  katedre biraju tajnim glasovanjem članovi katedre, a odluka se donosi većinom nazočnih članova katedre.
Šefa katedre i njegova zamjenika, na prijedlog članova katedre i nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Odjela, imenuje pročelnik Odjela.
Šefovi katedri u sadašnjem mandatu moraju sazvati sastanak svoje katedre na kojemu će razmotriti prijave kandidata s programima rada koji moraju biti protokolirani minimalno dva dana prije termina održavanja sjednice katedre, provesti postupak tajnog glasovanja za predloženika ili predloženike koji istaknu kandidaturu te dostaviti zapisnike na protokol u tajništvo Odjela do 6. rujna 2016. kako bi Stručno vijeće dalo mišljenje o kandidatima.

 
Pročelnik:

Doc. dr. sc. Ante Obad, s.r.

Poziv za upis 2. generacije Programa postakademskog zapošljavanja

Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zagrebu objavljuju POZIV za upis 2. generacije studenata Programa postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti u akademskoj godini 2015./2016. Cilj Programa je osposobljavanje studenata za pokretanje i vođenje gospodarskih i drugih subjekata i povećavanje opće sposobnosti za zapošljavanje/samozapošljavanje nakon završenog studija.
 
Pravo prijave ostvaruju studenti preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija.  Pravo upisa Programa, pod jednakim uvjetima, ostvaruje 30 studenata Sveučilišta u Splitu i 30 studenata Sveučilišta u Zagrebu.
 
Prvi modul Programa izvodit će se putem radionica LJETNE ŠKOLE koja započinje 11. srpnja 2016. godine i traje do 22. srpnja 2016. godine. Tijekom modula studenti će se upoznati s poduzetničkim vještinama i načinom razmišljanja, usvajati vještine identifikacije i analize poslovnih prilika, kao i osnove pravnog okvira poduzetničkog poduhvata i poslovanja.
 
LJETNA ŠKOLA održat će se u Splitu, u prostorima Sveučilišne knjižnice, Ulica Ruđera Boškovića 31.
Za studente kojima je nužno osigurati smještaj i prehranu u Splitu, isto će biti osigurano u jednom od studentskih domova Studentskog centra u Splitu.
Za sve polaznike koji zadovolje uvjete iz Poziva PROGRAM JE BESPLATAN.
 
 Prijave se predaju do 29. lipnja 2016. godine putem mrežnih stranica Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu, poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Splitu, Livanjska 5, 21 000 Split, Hrvatska, s naznakom: Prijava po Pozivu na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016.
 
Dodatne informacije i obrazac za prijavu možete vidjeti na mrežnim stranicama unist.hr.

Dodatne informacije