Prijave za razredbeni ispit za preddiplomske sveučilišne studije (za pristupnike starije od 24 godine) primat će se u studentskoj referadi Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31. Sveučilišna knjižnica, od 18. 06. 2012. do 22. 06. 2012., u vremenu od 11 do 14 sati.

 

Sve prijave uključujući i prijave podnesene poštom moraju prispjeti na Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31 do 13 sati 22. 06. 2012. Naknadne prijave neće se uvažavati.

Razredbeni ispit će se održati 02 .07. 2012.

Pristupnik za razredbeni postupak podnosi prijavu koja sadrži:

  • popunjen originalan obrazac "Prijava za polaganje razredbenog ispita",
  • svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole,
  • pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, Donje Svetice 38 (ENIC/NARIC ured),
  • rodni list,
  • domovnicu,
  • potvrdu o uplati 200,00 na žiro-račun Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Ruđera Boškovića 31, broj 2330003 – 1100025103 poziv na broj 02-720 s naznakom "Za razredbeni postupak",
  • uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za odgovarajući studij izdano isključivo u Republici Hrvatskoj od strane školskog dispanzera, zdravstvene ustanove medicine rada ili izabranog liječnika obiteljske medicine ne starije od 30 dana,
  • pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji koji imaju prava utvrđena odlukom Sveučilišta u Splitu, odgovarajuće potvrde nadležne institucije,
  • pristupnici koji se pozivaju na status dijaspore (ne odnosi se na pristupnike iz Bosne i Hercegovine) o svom statusu prilažu odgovarajuće dokaze iz kojih je razvidan njihov status,
  • veliku omotnicu (A4 format) s točnom adresom pristupnika i s poštanskim markama od 12,20 kuna (zbog povratka predane dokumentacije ukoliko se ista osobno ne predigne).

Nepotpune prijave neće se razmatrati u daljnjem razredbenom postupku.
Svi dokumenti predaju se u originalu, ovjerenoj kopiji ili ovjerenom prijevodu.

Dodatne informacije