Program cjeloživotnog učenja

Naziv programa cjeloživotnog učenja

Razlikovni modul (diferencijski ispiti) Sestrinstvo, Radiološka tehnologija i Fizioterapija

Nositelj programa cjeloživotnog učenja

Podružnica – Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Izvođač/i programa cjeloživotnog učenja

Podružnica – Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Svrha programa cjeloživotnog učenja

Završetkom razlikovnog modula polaznik stječe potvrdu o položenim ispitima razlikovnog modula koja služi samo u svrhu upisa diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Ukupan broj ECTS bodova

/

Trajanje programa

Izvođenje nastave organizira se u pravilu krajem tjedna, s predviđenim ukupnim trajanjem od šest tjedana. Ispiti se trebaju položiti do datuma razredbenog postupka za akademsku godinu na kojoj pristupnici žele upisati diplomski sveučilišni studij.

 

Izvješće o provedenim programima cjeloživotnog učenja na mrežnim stranicama Sveučilištu u Splitu: Dosad je održano 5 razlikovnih modula i završilo ih je 142 studenta. Održana su i 4 tečaja zaštite od zračenja, koja su završila 223 polaznika.

 

 

 

 

Program cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika za podršku obiteljima i dobrobiti djece

 

O programu ….

Program za unapređenje znanja i vještina o dobrobiti i zaštiti djece u okviru cjeloživotnog obrazovanja - Program cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika za podršku obiteljima i dobrobit djece oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji, koji će polaznicima osigurati kvalitetniju procjenu odgovarajućeg roditeljstva, poticajnog i sigurnog okruženja doma i rano otkrivanje rizika ili ranjivosti.

Zadovoljenje različitih potreba obitelji djece s rizikom  zahtijeva sustavan, sveobuhvatan i participa­tivni pristup, kako bi se izbjegle (još uvijek prečesto prisutne) nepodudarnosti postojećeg sustava podrške i stvarnih potreba obitelji djece u riziku, što predstavlja dodatan izazov za stručnjake koji rade u obiteljima. Naglasak je na stjecanju znanja o vlastitim mogućnostima, sagledanih u okvirima unutarnjeg i vanjskog okruženja.

Iskustvo dugogodišnjeg obrazovanja visokoškolskih kadrova za zdravstvo, koje sustavno provodi Sveučilišni odjel zdravstvenih studija kao nasljednik Medicinskog fakulteta Split jamstvo je da će se navedena polazišta kvalitetno provesti prema Elaboratu cjeloživotnog obrazovanja. Program je koncipiran da polaznicima nudi uravnotežen odnos znanja, vještina i kompetencija.

U kreiranju ovog nastavnog programa korišteni su kriteriji UNICEF –a te vodećih obrazovnih institucija u Europi, koje korisnicima nude programe sa sadržajima iz područja cjeloživotnog obrazovanja.

Ovim obrazovnim programom polaznici će  biti specijalizirani za sveobuhvatnu procjenu i rad sa obiteljima te praćenje i prepoznavanje  djece s poteškoćama u razvoju.

Program ima svoju vrijednost jer omogućava polaznicima usvajanje specifičnih znanja i vještina  te završetkom i zadovoljavanjem obveza polaznici će dobiti potvrdu o završenom programu cjeloživotnog obrazovanja iz područja podrške obiteljima u razvoju djece.

Nakon završenog jednogodišnjeg programa u kojem će steći 30 ECTS bodova, polaznici će usvojiti specijalizirana znanja i steći kompetencije za rad u obitelji za dobrobit djece, stjecanjem znanja i vještina u procjeni ranog razvoja djeteta, komunikacijskim vještinama u radu s obiteljima i suradnji  s drugim sektorima, važnosti roditeljstva u razvoju djeteta, preveniranja i uočavanja zlostavljanja i zanemarivanja djeteta, sigurnosti doma, zakonodavnom regulativom u zaštiti obitelji i djece, procjenom i kreiranjem programa podrške obitelji i djece s teškoćama u razvoju kao i važnosti očuvanja mentalnog zdravlja obitelji posebno obitelji i djece u riziku s naglaskom na inkluzivni pristup obitelji i djeci.

Program je multidisciplinaran i obuhvaća područja zdravstvene njege, socijalne skrbi, prava, edukacijske rehabilitacije i psihologije.

Trajanje programa: 1 godina.

Uvjeti upisa programa: Završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva, primaljstva ili fizioterapije te stečenih najmanje 180 ECTS bodova.

 

Dodatne informacije