Odsjek za sestrinstvo

Pročelnik Odsjeka za sestrinstvo

Prof. dr. sc. Julije Meštrović

Odsjek za primaljstvo

Pročelnik Odsjeka za primaljstvo

Prof. dr. sc. Deni Karelović

Odsjek za radiološku tehnologiju

Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju

Doc. dr. sc. Krešimir Dolić

Odsjek za fizioterapiju

Pročelnik Odsjeka za fizioterapiju

Doc. dr. sc. Dinko Pivalica

Odsjek za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Pročelnik Odsjeka za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Dr. sc. Daniela Šupe Domić, mag. med. biochem.

Dodatne informacije