Ustroj Odjela

v. d. Pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija

Doc. dr. sc. Dinko Pivalica

Zamjenik v. d. Pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija

Dr. sc. Frane Mihanović, mag. med. rad., viši predavač

Tajnica Odjela

Ljubica Žunić, dipl. iur., univ. spec. iur.

Pročelnik Odsjeka za sestrinstvo

Prof. dr. sc. Julije Meštrović

Pročelnik Odsjeka za primaljstvo

Prof. dr. sc. Deni Karelović

Pročelnik Odsjeka za radiološku tehnologiju

Doc. dr. sc. Krešimir Dolić

Pročelnik Odsjeka za fizioterapiju

Doc. dr. sc. Dinko Pivalica

Pročelnik Odsjeka za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Daniela Šupe Domić, mag. med. biochem.

 

Dodatne informacije