Pristupnici koji su do 31. siječnja tekuće godine navršili 24 godine ne moraju polagati državnu maturu. Oni se upisuju temeljem rezultata razredbenog ispita u skladu s definiranim upisnim kvotama.

Upis se obavlja temeljem javnog natječaja i provedenog razredbenog postupka. Natječaj će biti objavljen na web stranici Odjela.

Literatura za pripremu ispita

Natječaj za Razredbeni ispit

Upisi temeljem Razredbenog ispita