Rukovodeći se načelima Muenchenske deklaracije koja kaže kako svi  školski programi moraju biti usklađeni s potrebama struke te da moraju biti podvrgnuti kontroli kvalitete i evaluaciji nužno je bilo „intervenirati“ i u sustavu obrazovanja viših fizioterapeuta.

Reforma zdravstva, koja  predviđa kategorizaciju bolnica, kategorizaciju klinika/zavoda/odjela, promjenu zdravstvenog standarda, različite vrste osnovnog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, nepobitno će sve zahtijevati i značajno drugačije profesionalne profile medicinskih kadrova, pa tako i sudionika u neizbježnom procesu medicinske rehabilitacije.

Sveučilište u Splitu visokoškolska je ustanova kojoj gravitira cijela južna Hrvatska, s pripadajućim joj otocima i zagorskim dijelom te jedan dio susjedne nam B i H (oko milijun žitelja ukupno). Zbog toga je apsolutno opravdano postojanje preddiplomskog studija Fizioterapije (fizikalne terapije), gdje bi se školovao visoko stručni medicinski kadar za kojim postoji velika potreba u našim zdravstvenim ustanovama, koje se bave rehabilitacijskom medicinom.

Demografski trendovi u našoj zemlji s rastućim brojem starijih osoba u populaciji, porastu kroničnih nezaraznih bolesti, poglavito bolesti lokomotornog sustava i neuroloških bolesti, daju nam za pravo očekivati povećanje udjela osoba s ograničenjem djelatnosti i ometenosti u sudjelovanju u aktivnostima svakodnevnog i profesionalnog življenja , gdje je od najvećeg značenja liječenje rehabilitacijskim postupcima, koje bi provodili visoko educirani fizioterapeuti, kao bitna sastavnica rehabilitacijskog tima. Kada nabrojenim stanjima pridodamo i sve učestalije prometne politraume u kojima stradavaju mahom mlađe osobe, potreba rečenog profila zdravstvenih radnika  još više dobiva na značaju.

Program školovanja, koji bi se provodio na novoj sastavnici splitskog Sveučilišta – Fakultetu zdravstvenih studija, čiji je sastavni dio preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije, kao i razvoj te struke u našoj regiji, mora biti usklađen s najvišim europskim standardima te utemeljen je na uskoj suradnji s ostalim ustanovama sličnog profila u Republici Hrvatskoj.

Stoga predloženi program zadovoljava uvjete EU u satnici, predmetima i njihovom sadržaju, planiranom odnosu sati teorijske i praktične nastave te odnosu sati bazičnih i stručnih predmeta.

Program je sukladan programu obrazovanja na visokim učilištima u europskim zemljama, jer je izrađen prema sugestijama Svjetske konfederacije za fizioterapiju (WCPT) te usklađen sa svim ostalim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, sukladno naprijed navedenom.