Studij sestrinstva drugoga stupnja, koji je usmjeren stjecanju akademskog zvanja magistra sestrinstva (engl., master degree in nursing) omogućit će edukaciju kadrova koji će biti osposobljeni djelovati kao rukovoditelji i upravljači u zdravstvenim procesima u različitim okvirima zdravstvenog sustava, koji će znati u praksi primjeniti skrb za bolesnika sukladno suvremenim znanstvenim dokazima, protokolima i smjernicama (engl., evidence-based nursing) te kadrove koji će suvereno moći sudjelovati u edukaciji prvostupnika i magistara sestrinske struke.


Uvjeti upisa na diplomski sveučilišni studijski program za pristupnike koji su završili prediplomske studije sestrinstva


Nositelj Sveučilište u Splitu
Izvođač Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Studijski program Sestrinstvo
Vrsta programa Sveučilišni diplomski studij
Područje Biomedicina i zdravstvo
Mjesto izvođenja Split
Uvjeti za upis
  • Završen preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva 180 ECTS bodova
  • Završen preddiplomski stručni studij sestrinstva 180 ECTS bodova s položenim razlikovnim modulom (diferencijski ispiti) organiziranim na OZS
  • Prosjek ocjena s preddiplomske razine 4 i više
  • Prosjek ocjena s preddiplomske razine 3.0 i više s pisanom preporukom tri sveučilišna nastavnika
  • najmanje jedna godina rada na poslovima struke u odgovarajućim institucijama
  • Rang lista se formira na temelju prosjeka ocjena s preddiplomske razine i razlikovnog modula
Kvota 20
Ukupno državljani RH 20
Strani studenti 0