Studij sestrinstva drugoga stupnja, koji je usmjeren stjecanju akademskog zvanja magistra sestrinstva (engl., master degree in nursing) omogućit će edukaciju kadrova koji će biti osposobljeni djelovati kao rukovoditelji i upravljači u zdravstvenim procesima u različitim okvirima zdravstvenog sustava,  koji će znati u praksi primjeniti skrb za bolesnika sukladno suvremenim znanstvenim dokazima, protokolima i smjernicama (engl., evidence-based nursing) te kadrove koji će suvereno moći sudjelovati u edukaciji prvostupnika i magistara sestrinske struke.

Uvjeti upisa na diplomski sveučilišni studijski program za pristupnike koji su završili prediplomske studije sestrinstva.

Nositelj

Sveučilište u Splitu

Izvođač

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Studijski program

Sestrinstvo

Vrsta programa

Sveučilišni diplomski studij

Područje

Biomedicina i zdravstvo

Mjesto izvođenja

Split

Uvjeti za upis

  1. Završen preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva 180 ECTS bodova
  2. Završen preddiplomski stručni studij sestrinstva 180 ECTS bodova s položenim razlikovnim modulom (diferencijski ispiti) organiziranim na OZS
  3. Prosjek ocjena s preddiplomske razine 4 i više
  4. Prosjek ocjena s preddiplomske razine 3.0 i više s pisanom preporukom tri sveučilišna nastavnika
  5. najmanje jedna godina rada na poslovima struke u odgovarajućim institucijama
  6. Rang lista se formira na temelju prosjeka ocjena s preddiplomske razine i razlikovnog modula

Kvota

20

Ukupno državljani RH

20

Strani studenti

0

Plan i program sveučilišnog diplomskog studija - Sestrinstvo

Dodatne informacije