Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Primaljstvo za ak. god. 2020./2021.:


Ispitni rokovi za I. godinu studija
Ispitni rokovi za II. godinu studija
Ispitni rokovi za III. godinu studija

1. godina
Osnove upravljanja u zdravstvu
Tjelesna kultura
Engleski jezik I
Zdravstvena psihologija
Komunikacijske vještine
Sociologija zdravlja
Javno zdravstvo
Anatomija
Fiziologija
Biologija
Embriologija i histologija
Osnove zdravstvene njege
Informatika u zdravstvu
Osnove zdravstvene statistike
Osnove zdravstvenog prava
Etika u zdravstvu
Higijena i epidemiologija
Biokemija
Biofizika
Uvod u primaljstvo
Primaljska skrb kod fiziološke trudnoće
Kliničke vještine I
Proces zdravstvene njege


2. godina
Upotreba znanstvene tehnologije
Tjelesna kultura
Patofiziologija
Farmakologija
Porodništvo
Osnove radiologije i zaštite od zračenja
Primaljska skrb u porodu
Primaljska skrb zdravog novorođenčeta
Uvod u znanstveni rad
Engleski jezik II
Patologija
Mikrobiologija s parazitologijom
Pedijatrija
Dijetetika
Primaljska skrb u babinju
Kliničke vještine II
Patronaža i rad primalje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti


3.godina
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Primaljska skrb kod rizičnih trudnoća
Primaljska skrb kod komplikacija u porodu
Promocija reprodukcijskog zdravlja, spolni odgoj i planiranje obitelji
Ginekologija
Završni rad
Urgentna stanja u medicini
Neonatologija
Primaljska skrb u ginekologiji
Organizacija, upravljanje i administracija u primaljstvu
Kliničke vještine III
Primaljska skrb kod komplikacija u babinju
Primaljska skrb ugroženog novorođenčeta i nedonoščeta