Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Fizioterapija za ak. god. 2020./2021.:


Ispitni rokovi za I. godinu studija
Ispitni rokovi za II. godinu studija
Ispitni rokovi za III. godinu studija


1. godina
Osnove zdravstvene njege
Embriologija i histologija
Biologija
Fiziologija
Anatomija
Javno zdravstvo
Sociologija zdravlja
Komunikacijske vještine
Zdravstvena psihologija
Engleski jezik I
Tjelesna kultura
Osnove upravljanja u zdravstvu
Kliničke vještine I
Biomehanika
Osnove motoričkih transformacija I
Klinička kineziologija
Fizioterapijska procjena
Uvod u fizioterapiju
Biofizika
Biokemija
Higijena i epidemiologija
Etika u zdravstvu
Osnove zdravstvenog prava
Osnove zdravstvene statistike
Informatika u zdravstvu


2. godina
Fizikalni čimbenici u terapiji
Kliničke znanosti neuropsihijatrije i pedijatrije
Kliničke znanosti u ginekologiji i internoj medicini
Kliničke znanosti lokomotornog sustava i sporta
Farmakologija
Patofiziologija
Tjelesna kultura
Upotreba znanstvene tehnologije
Kliničke vještine II
Specijalne teme iz motoričkih transformacija
Fizioterapija lokomotornog sustava
Manualne fizioterapijske vještine
Mikrobiologija s parazitologijom
Patologija
Engleski jezik II
Uvod u znanstveni rad


3. godina
Urgentna stanja u medicini
Rehabilitacija u neurologiji i reumatologiji
Kliničke vještine III
Kliničke vještine IV
Farmakologija
Patofiziologija
Tjelesna kultura
Upotreba znanstvene tehnologije
Kliničke vještine II
Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji
Specijalne teme iz ginekologije i pedijatrije