Raspored turnusa nastave za studente diplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2021./2022.:Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

1. godina
Upravljanje u zdravstvu
Ekonomika u zdravstvu
Informacijski sustavi u zdravstvu
Etika u zdravstvu
Didaktika i metodika nastave
Pedagogija
Upravljanje ljudskim resursima
Sustavi zdravstvenog osiguranja
Pravo pacijenta
Zdravstveno pravo


2. godina
Klinička farmakologija
Dijetetika
Zdravstvena njega
Teorija zdravstvene njege
Znanstveno-istraživački rad
Komunikacija i kliničke procjene
Kontrola i prevencija infekcija
Statistika u zdravstvu
Kontrola kvalitete u zdravstvu


3. godina
Osnovne laboratorijske pretrage
Promicanje zdravlja i prevencija bolesti
Povijest i modeli sestrinstva
Klinička praksa utemeljena na dokazima
Klinička njega u hitnim stanjima