Raspored turnusa nastave za studente diplomskog sveučilišnog studijskog programa Radiološka tehnologija za ak. god. 2020./2021.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!

1. godina
Upravljanje u zdravstvu
Ekonomika u zdravstvu
Informacijski sustavi u zdravstvu
Etika u zdravstvu
Didaktika i metodika nastave
Pedagogija
Upravljanje ljudskim resursima
Sustavi zdravstvenog osiguranja
Pravo pacijenta
Zdravstveno pravo


2. godina
Metode i tehnologija MR-a temeljene na dokazima
Intervencijske i angiografske metode temeljene na dokazima
Znanstveno-istraživački rad
IT tehnologije u radiološkoj tehnologiji
Metode i tehnologija CT-a temeljene na dokazima
Statistika u zdravstvu
Kontrola kvalitete u zdravstvu


3. godina
Metode i tehnologija u onkologiji i radioterapiji temeljene na dokazima
Metode i tehnologija u nuklearnoj medicini temeljene na dokazima