Raspored turnusa nastave za studente diplomskog sveučilišnog studijskog programa Fizioterapija za ak. god. 2021./2022.:

Termini ispitnih rokova vidljivi su u Studomatu!1. godina
Upravljanje u zdravstvu
Ekonomika u zdravstvu
Informacijski sustavi u zdravstvu
Etika u zdravstvu
Didaktika i metodika nastave
Pedagogija
Upravljanje ljudskim resursima
Sustavi zdravstvenog osiguranja
Pravo pacijenta
Zdravstveno pravo


2. godina
Reumatološki rehabilitacijski modeli temeljeni na dokazima
Kinezioterapija u traumatologiji temeljena na dokazima
Znanstveno-istraživački rad
Neuro-rehabilitacija temeljena na dokazima
Statistika u zdravstvu
Kontrola kvalitete u zdravstvu


3. godina
Rehabilitacija akutnih kardio-pulmonalnih stanja - fizioterapija temeljena na dokazima
Pedijatrijska fizioterapija temeljena na dokazima
Sportska fizioterapija temeljena na dokazima