Voditelj Vijeća za znanost
Prof. dr. sc. Davorka Sutlović
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenik voditelja Vijeća za znanost
Doc. dr. sc Boraska-Jelavić Tihana
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica Vijeća za znanost:
Sanja Poljak, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zadatak Vijeća je unaprjeđenje znanstvene djelatnosti i znanstveno-istraživačkog rada zaposlenika SOZS-a, praćenje i analiza znanstvene produktivnosti u svrhu razvoja i jačanja znanstvene djelatnosti, sukladno ciljevima navedenima u strategiji razvoja znanosti SOZS-a te strategije sustava kvalitete SOZS-a i važećih pravilnika.
Vijeće za znanost je savjetodavno tijelo Stručnog vijeća i Pročelnika, a čine ga svi zaposlenici SOZS-a izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, zaposleni u punom ili nepunom radnom vremenu. Obveza je svih zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju pridonositi jačanju znanosti SOZS-a kroz aktivnosti pisanja znanstvenih radova i njihova publiciranja, prijavljivanja projekata, provođenja istraživanja i diseminiranja rezultata svojih istraživanja, razvijanja suradnje sa znanstvenim i stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu te pridonošenje razvoju znanstvenog podmladka SOZS-a.


Zadaci Vijeća za znanost su:

  • planiranje, upravljanje i analiziranje znanstvene aktivnosti zaposlenika i razvijanje unutarnjih mehanizama osiguravanja i unaprjeđenja znanstvene produktivnosti SOZS-a
  • predlaganje donošenja odluka o unaprjeđenju znanstvene djelatnosti
  • vrednovanje rada nastavnika i njihove kompetencije te predlaganje mjera i aktivnosti u cilju unaprjeđenja i usavršavanja nastavnika
  • poticanje izvrsnosti, aktualnosti i prepoznatljivosti u znanstvenoistraživačkom radu
  • davanje mišljenja o potrebi publiciranja prihvaćenih radova i nagrađivanju nastavnika za objavljeni znanstveni rad
  • sve ostalo što mu povjere Stručno vijeće i Pročelnik Odjela, a spada u područje rada Vijeća
Dokumenti
Obrazac za prijavitelje projektnog prijedloga / Sveučilište u SplituKorisne poveznice

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ministarstvo zdravstva
Sveučilište u Splitu


Hrvatska zaklada za znanost
Obzor 2020
Europski strukturni i investicijski fondovi

Hrvatska znanstvena bibliografija
Nacionalna sveučilišna knjižnica

PubMed

Web of science
Scopus
Google Scholar

StatisticalHelp

Find journals

BMJ Journals