Sveučilišna knjižnica u Splitu pruža knjižnične usluge studentima i zaposlenicima /Sveučilišna knjižnica u Splitu

SOZS nema ustrojenu vlastitu knjižnicu.

SOZS ima sklopljene ugovore o suradnji s brojnim zdravstvenim ustanovama, nastavnim bazama: KBC Split, Dom zdravlja Split, Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Zavod za hitnu medicinu SDŽ i s Medicinskim fakultetom u Splitu. U svim nastavnim bazama, a posebice na kliničkim Odjelima studentima i zaposlenicima su na raspolaganju suvremeno opremljene knjižnice u kojima je dostupna brojna specifična znanstvena i stručna literatura.

Diana Barić Krželj, prof. phil. et. soc., je diplomirana knjižničarka SOZS-a i urednica Repozitorija završnih i diplomskih radova SOZS-a te drugih poslova prema sistematizaciji radnog mjesta.

Kontakt:

021 564 810


Rad sa studentima:

Uredovno vrijeme za studente preddiplomskih studija
Radnim danom u vremenu od 13:00  do 14:30 sati

Uredovno vrijeme za studente diplomskih studija prema dogovoru


Korisni linkovi:

Sveučilišna knjižnica u Splitu je središnja knjižnica Sveučilišta  u Splitu koja omogućuje otvoreni i slobodan pristup fondu stručno-znanstvenih publikacija u tiskanom i elektroničkom obliku.

Sveučilišna knjižnica u Splitu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu