Cilj Sustava osiguravanja kvalitete je uspostava institucijskih mehanizama zavrednovanje i promicanje kvalitete te za postizanje najviših standarda kvalitete u nastavnim,znanstvenim i istraživačkim aktivnostima, stručnim i administrativnim djelatnostima,upravljanju Odjelom i studentskom standardu na Odjelu, uz primjenu Standarda i smjernica zaosiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG,2015) Standarda zavrednovanje kvalitete sveučilišta i sastavnica sveučilišta u postupku reakreditacije visokihučilišta (AZVO, 2018), međunarodnih normi ISO 9001:2015, kao i drugih dokumenata uskladu sa Strategijom razvoja Odjela i Sveučilišta u Splitu. Sustavom osiguravanja kvalitete upravlja Stručno vijeće koje osniva Odbor za unaprjeđenjekvalitete i Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete.

ČLANOVI ODBORA ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE:

1. izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević - predsjednica
2. prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj - pomoćnik pročelnika
3. prof. dr. sc. Davorka Sutlović - pomoćnica pročelnika
4. prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman - pomoćnica pročelnika
5. Ljubica Žunić, dipl. iur., univ. spec. iur. - pomoćnica pročelnika
6. Sonja Koren, prof., pred. - predstavnica nastavnika
7. dr. sc. Endica Radić Hozo - predstavnica administrativnog osoblja
8. Marija Grančić, mag. med. techn. - predstavnica vanjskih dionika
9. Korina Mišura - predstavnica studenata

KLJUČNI DOKUMENTI POSVEĆENI UNAPRJEĐIVANJU KVALITETE:


IZVJEŠĆA I PLANOVI ODBORA ZA KVALITETU:


ZBIRNA IZVJEŠĆA:


STRATEŠKI DOKUMENTI ODJELA:POVJERENSTVO ZA UNUTARNJU PROSUDBU SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE:


1. dr. sc. Sanja Lovrić Kojundžić - predstavnica studijskog smjera/programa Radiološka tehnologija
2. dr. sc. Ivanka Marinović - predstavnica studijskog smjera/programa Fizioterapija
3. Rahela Orlandini, mag.med. techn., predavač - predstavnica studijskog smjera/programa Sestrinstvo
4. Diana Aranza, mag. med. techn., predavač - predstavnica studijskog smjera/programa Primaljstvo
5. doc. dr. sc. Esma Čečuk Jeličić - predstavnica studijskog smjera/programa Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
6. Jadranka Vrsalović, dipl. iur. - predstavnica nenastavnog osoblja
7. Marija Kulić, dipl. iur. - predstavnica nenastavnog osoblja
8. Ivana Križić - predstavnica studenata
9. Leo Aličić, mag. rad. techn. - predstavnik vanjskih dionika

POVJERENIK ZA PRIMANJE I RJEŠAVANJE PRITUŽBI VEZANIH ZA DOSTOJANSTVO ZAPOSLENIKA:

izv. prof. dr. sc. Vesna Antičević