Sestrinstvo

Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2015./2016.:

Literatura

I. godina studija

ISPITNI ROKOVI

II. godina studija

ISPITNI ROKOVI

III. godina studija

ISPITNI ROKOVI

 

Tjelesna i zdravstvena kultura - web predavanje; raspored sportskih aktivnosti

Dodatne informacije