Sestrinstvo

Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2014./2015.:

I. godina studija

ISPITNI ROKOVI

II. godina studija

ISPITNI ROKOVI

 • Infektologija (raspored)
 • Patofiziologija (raspored; program nastave)
 • Interna medicina (raspored)
 • Upotreba znanstvene tehnologije (raspored)
 • Farmakologija (raspored)
 • Neurologija (raspored)
 • Zdravstvena njega internističkih i neuroloških bolesnika (raspored)
 • Pedijatrija s neonatologijom I i II (raspored)
 • Ginekologija (raspored)
 • Zdravstvena njega djeteta
 • Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (raspored)
 • Patologija (raspored)
 • Kontrola i prevencija infekcija i kontrola kvalitete (raspored)
 • Mikrobiologija s parazitologijom
 • Zdravstvena njega bolesnika sa zaraznim bolestima (raspored)
 • Koordinacija i supervizija zdravstvene njege (raspored)
 • Uvod u znanstveni rad
 • Klinička praksa II

III. godina studija

ISPITNI ROKOVI

 

Tjelesna i zdravstvena kultura - web predavanje; raspored sportskih aktivnosti

Dodatne informacije