Sestrinstvo

Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2014./2015.:

I. godina studija

ISPITNI ROKOVI

 • Engleski jezik (raspored)
 • Anatomija (raspored)
 • Embriologija i histologija (raspored)
 • Prehrana (raspored)
 • Medicinska sociologija
 • Epidemiologija
 • Javno zdravstvo
 • Osnove upravljanja u zdravstvu (raspored)
 • Biologija (raspored)
 • Komunikacijske vještine (raspored)
 • Osnove zdravstvene njege (raspored)
 • Osnove zdravstvenog prava (raspored)
 • Etika u zdravstvu (raspored)
 • Biofizika (raspored)
 • Zdravstvena psihologija (raspored)
 • Informatika u zdravstvu (raspored)
 • Zdravstvena njega u sestrinstvu
 • Biokemija
 • Fiziologija
 • Osnove zdravstvene statistike
 • Proces zdravstvene njege
 • Higijena
 • Klinička praksa I

II. godina studija

ISPITNI ROKOVI

 • Infektologija (raspored)
 • Patofiziologija (raspored; program nastave)
 • Interna medicina (raspored)
 • Upotreba znanstvene tehnologije (raspored)
 • Farmakologija (raspored)
 • Neurologija (raspored)
 • Zdravstvena njega internističkih i neuroloških bolesnika (raspored)
 • Pedijatrija s neonatologijom I i II (raspored)
 • Ginekologija (raspored)
 • Zdravstvena njega djeteta
 • Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (raspored)
 • Patologija
 • Kontrola i prevencija infekcija i kontrola kvalitete
 • Mikrobiologija s parazitologijom
 • Zdravstvena njega bolesnika sa zaraznim bolestima (raspored)
 • Koordinacija i supervizija zdravstvene njege (raspored)
 • Uvod u znanstveni rad
 • Klinička praksa II

III. godina studija

ISPITNI ROKOVI

 • Urgentna stanja u medicini (raspored)
 • Oftalmologija (raspored)
 • ORL (raspored; seminarske teme; seminari)
 • Kirurgija, otropedija i traumatologija (raspored)
 • Psihijatrija
 • Psihologija boli (raspored)
 • Poslovni procesi, administracija i medicinska dokumentacija
 • Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika
 • Zdravstvena njega kirurških bolesnika
 • Dermatologija
 • Biologijske osnove ponašanja
 • Zdravstvena njega u zajednici
 • Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja
 • Ulkusna bolest
 • Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama
 • Klinička praksa III

 

Tjelesna i zdravstvena kultura - web predavanje; raspored sportskih aktivnosti

Dodatne informacije