Sestrinstvo

Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2015./2016.:

I. godina studija

ISPITNI ROKOVI

II. godina studija

ISPITNI ROKOVI

III. godina studija

ISPITNI ROKOVI

 • Urgentna stanja u medicini (raspored; izvedbeni plan)
 • Oftalmologija (raspored)
 • ORL (raspored)
 • Kirurgija, otropedija i traumatologija (raspored)
 • Psihijatrija (raspored)
 • Psihologija boli (raspored)
 • Poslovni procesi, administracija i medicinska dokumentacija (raspored)
 • Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika (raspored)
 • Zdravstvena njega kirurških bolesnika (raspored)
 • Dermatologija (raspored)
 • Biologijske osnove ponašanja (raspored)
 • Zdravstvena njega u zajednici (raspored)
 • Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja (raspored)
 • Ulkusna bolest (raspored)
 • Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama (raspored)
 • Klinička praksa III (raspored)

 

Tjelesna i zdravstvena kultura - web predavanje; raspored sportskih aktivnosti

Dodatne informacije