Sestrinstvo

Raspored turnusa nastave za studente preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sestrinstvo za ak. god. 2016./2017.:

Literatura

ISPITNI ROKOVI ZA I. GODINU STUDIJA

ISPITNI ROKOVI ZA II. GODINU STUDIJA

ISPITNI ROKOVI ZA III. GODINU STUDIJA

 

1. godina:

2. godina

3. godina

Tjelesna i zdravstvena kultura - web predavanje; raspored sportskih aktivnosti

Dodatne informacije