Izdavaštvo

Sažetak:

Rukopis ovog udžbenika predstavlja cjelovitu obradu nastave iz kolegija Osnove zdravstvenog prava i namijenjen je studentima prve godine svih preddiplomskih sveučilišnih studija koji se izvode na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Poglavlja su strukturirana prema tematici, a iza svakog poglavlja nalaze se ispitna pitanja na koja student mora obratiti pozornost i pomoću kojih student može samostalno procijeniti razinu usvojenog gradiva.

Zdravstveno pravo se posljednjih godina u novim planovima i programima sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija počelo predavati kao samostalan predmet. Sustav obrazovanja na Sveučilištu u Splitu uvidio je važnost poznavanja propisa iz zdravstvene djelatnosti za svakog zdravstvenog radnika koji se educira u ustanovama visokog obrazovanja na Sveučilištu u Splitu.

Danas se u svakoj profesiji nameće obveza poznavanja zakonskih propisa koji se neposredno i posredno tiču neke struke, jer nas to čini uspješnijima. Kako se zdravstveni radnici svakodnevno susreću s pitanjima zdravlja i bolesti, života i smrti, žurnosti u donošenju pravih odluka za dobrobit pacijenta, izlažu se riziku ispravnog odlučivanja i postupanja.

Bilješka o autoru:

 

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić redoviti je profesor Građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Dekan je Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i ravnatelj «Centra za medicinsko pravo» na Pravnom fakultetu u Splitu.

 

Autor je 14 knjiga i oko 250 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je kao referent na više od 60 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, te je bio voditelj i/ili suradnik na više domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Redoviti je člana Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Bio je član i predsjednik Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Splitu.

 

Ljubica Žunić, dipl. iur. naslovni je predavač Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu na kojemu upravo obnaša funkciju pomoćnice za pravna pitanja pročelnika Odjela.

Sudjeluje u nastavi iz predmeta Osnove zdravstvenog prava za studente sveučilišnih preddiplomskih studija te u nastavi iz predmeta Zdravstveno pravo i Pravo pacijenta za studente sveučilišnih diplomskih studija.

Pohađala je poslijediplomski stručni studij Medicinsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na kojemu uskoro brani završni rad iz problematike Prava pacijenata.

Autor je većeg broja stručnih radova i nastavnih tekstova iz područja medicinskog prava te aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima i tečajevima koji se tiču zdravstveno-pravne problematike.

 Ključne riječi:

 

zdravstveno pravo, pacijent, medicinska dokumentacija, liječnička tajna, komore zdravstvenih radnika, etički kodeksi zdravstvenih radnika

Link: http://ozs.unist.hr/


Naslov: Osnove zdravstvenog prava
Autor: Jozo Čizmić, Ljubica Žunić
Nakladnik: SVEUČILIŠTE U SPLITU, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija


Sažetak:

Web izdanje udžbenika Osnove radiologije za primalje je prvo takvo nastavno štivo, kako na sveučilišnom Odjelu za zdravstvene studije sveučilišta u Splitu, tako i Hrvatskoj biomedicinskoj znanosti i zdravstvu općenito. Rukopis se sastoji od 10 poglavlja koja nakon uvodnih napomena, sveučilišne prvostupnike Primaljstva upoznaje s vrstama zračenja koja se koriste u Radiologiji, njihovim svojstvima, mogućim štetnim učincima čak i kod opravdane primjene, te mogućnostima zaštite i sprječavanja štetnih djelovanja zračenja. Studenti/ce se upoznaju s rentgenskom anatomijom urogenitalnog sustava i temeljnim metodama radiološke dijagnostike urogenitalnog sustava, kao i specifičnim zadaćama prvostupnika Primaljstva u svezi radiološke obrade bolesnica, trudnica i novorođenčadi, što je i glavna zadaća ovog udžbenika. Na kraju je popis recentne literature koju studenti mogu koristiti po vlastitoj želji radi proširenja svojih spoznaja o mogućnostima i vrijednosti radiološke dijagnostike urogenitalnog sustava…

Ključne riječi:

Radiologija, Vrste zračenja, Rentgenske zrake, Zaštita od zračenja, Radiološki uređaji, Receptori slike, Radiološke metode, Kontrastna sredstva, Kontrola kvalitete u radiologiji, Kompetencije prvostupnika radiološke tehnologije, primaljstvo


Naslov: Osnove radiologije za primalje
Autor: Stipan Janković, Sanja Lovrić Kojundžić, Ana Čarić
Nakladnik: SVEUČILIŠTE U SPLITU, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Sažetak:

Udžbenik Uvod u radiologiju je prvijenac znanstveno-nastavne literature novog sveučilišnog Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Splitu. Rukopis se sastoji od 12 poglavlja, od uvodnih povijesnih napomena s kratkom povijesti radiologije/radiografije u našoj zemlji, do kontrole kvalitete i osiguranja kvalitete u radiologiji/radiografiji, a na samom kraju je popis korištene recentne literature.

Rukopis udžbenika obuhvaća sva bitna područja Radiologije, na jednostavan i pregledan način, bez suvišnih detalja. Naime, svrha ovog udžbenika je da na što je moguće jednostavniji način uvede studente radiološke tehnologije, na samom početku njihove edukacije, u složenu materiju koju će izučavati puno detaljnije tijekom drugih, različitih kolegija. Određena poglavlja knjige svakako će dobro doći i studentima diplomskog studija Medicine i Dentalne medicine, koji žele naučiti nešto više o osnovama radiologije, radiološkim metodama pregleda te zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja.

Ključne riječi: Radiologija, Vrste zračenja, Rentgenske zrake, Zaštita od zračenja, Radiološki uređaji, Receptori slike, Radiološke metode, Kontrastna sredstva, Kontrola kvalitete u radiologiji, Kompetencije prvostupnika radiološke tehnologije

Naslov: UVOD U RADIOLOGIJU
Autor: Stipan Janković, Frane Mihanović
Nakladnik: SVEUČILIŠTE U SPLITU, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Dodatne informacije