Uvjeti upisa na izvanredni preddiplomski studij Sestrinstva

Uvjeti upisa na izvanredni preddiplomski studij Sestrinstva su:
  1. Završena minimalno četverogodišnja srednja škola
  2. Najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima iz područja zdravstvene njege u trenutku prijave na natječaj (na poslovima medicinske sestre).
Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem srednjoškolskog prosjeka svih ocjena (50%) i prosjeka svih ocjena iz predmeta Zdravstvena njega (30%). Od drugih posebnih postignuća boduju se godine radnog iskustva (od 2 godine do 22), za svaku godinu 1% više.)

Izvanredni student preddiplomskih studija može opravdano izostati s nastave pojedinog predmeta koji se izvodi u obliku predavanja do 40% , seminara do 20% i vježbi do 20%.

Školarinu utvrđuje Stručno vijeće SOZS-a, a moguće ju je uplatiti u tri rate u svakoj akademskoj godini.


Natječaj za izvanredni preddiplomski studij Sestrinstvo

Produžen rok za popunjavanje upisne kvote za izvanredni preddiplomski studij Sestrinstva

Upisi na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva