Uvjeti upisa na prediplomske sveučilišne programe

Prema "Pravilniku o polaganju Državne mature" i "Pravilima o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranje kandidata na studijske programe" kandidati koji su završili  najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, uključujući i kandidate iz obrazovanja odraslih 2010. godine i nadalje, obvezni su položiti ispite državne mature.
Pristupnici koji su najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili nakon 2010. godine obvezni su položiti ispite državne mature.
Svi obveznici polaganja državne mature prijavljuju se preko portala http://www.postani-student.hr.

Visoka učilišta posebne kvote imaju za kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine.
Oni se upisuju temeljem rezultata razredbenog ispita u skladu s definiranim upisnim kvotama.


Na izvanredni preddiplomski studij Sestrinstva pristupnici se upisuju nakon provedenog natječaja i objavljene rang liste.Više informacija o studiranju na SOZS-u pogledajte u rubrici Najčešća pitanja i Vodič i upute za studente


Pristupnici koji ostvare pravo upisa nakon završene natječajne procedure, upisuju se putem on-line upisnog lista.