Nastava za studente 1. godine svih sveučilišnih diplomskih studija počinje

  1. listopada 2019. u 15:30 h, u predavaonici MEFST-B102-Seminarska B2

Raspored turnusa za akademsku godinu 2019./20. studenti mogu naći na linku https://ozs.unist.hr/nastava/diplomski-programi

klikom na pojedini studijski program i izbor turnusa.

Upute za raspored nastave za akademsku godinu 2019./20. studenti mogu naći na linku

https://ozs.unist.hr/nastava/raspored

Dodatne informacije